Hindi na Ito Kagustuhan ng Panginoon! Makapalo Kayo, Daig pa ang Hazing!

Hindi kaaya-aya ang video na ito para sa mga madamdaming tao. Kung matino kang tao, alam mo ang tama at mali. Ang kasalanan ay kayang bayaran sa pamamagitan ng pagbabago ng ugali na kagustuhan ng panginoon. Pero ang saktan ang inyong sarili o sasaktan ka ng ibang tao gamit ang kanilang mga kamay ay hinding-hindi ito gugustuhin ng ating panginoon.

Sa video na inyong mapapanood, kitang-kita ang labis na pamamalo ng ilang kalalakihan sa mga nag-ala Jesu-Kristo. Kung titingnang mabuti ang video, mapapansin mo talaga ang malakas na pagpalo sa mga ito. Ang hindi rin kaaya-aya tingnan ay ang pagsigarilyo ng naka kulay dilaw ang damit habang namamalo.

What do you think about this article? Make sure to leave a comment below!
Loading...
Tell Us What You Think